1. Hoe ziet een doordeweekse dag er uit in de klas van Wim?
8.45 Praatronde: zingen & musiceren
kinderen vertellen, Wim snijdt onderwerpen aan
9.15 Frans
9.40 Wiskunde instructie / VWT
10.25 speeltijd
10.40 VWT / wiskunde extra uitleg
11.05 VWT
11.30 VWT
11.55 Middag, eten, spelen, gitaarles
13.05 VWT/exploratie/ sport & spel
13.30 Projectronde, onderwerpen uit de praatronde worden verder uitgediept/voorstelling van projecten/tussenevaluatie van de projecten
14.00 Projectwerk, uitwerken van de projecten
14.45 Speeltijd
15.00 Muzische vorming: knutselen, zingen, musiceren, acteren, dansen …

2. Wanneer is er dan tijd voor de belevingsvakken?
De belevingsvakken zijn Godsdienst en Zedenleer. Die worden gegeven door de speciale leermeesters Joceline en Yaël op maandag.

3. Is er sport– of turnles?
De kinderen krijgen turnles van een sportleerkracht.
Om de veertien dagen op dinsdagmiddag zwemmen de kinderen in niveaugroepen onder begeleiding van de leerkrachten. De kinderen die niet kunnen zwemmen krijgen les van een redder.
De andere week krijgen de kinderen een extra uur dans van mij.

4. Wat is VWT?
VWT is vrije werktijd. Het werk dat de zesdelingen doen is vrij te kiezen. Maar de nadruk ligt op “werk”. In de praktijk wordt er tijdens de VWT gewerkt aan het afwerken van het weekpakket. De kinderen kunnen echter ook kiezen om ander werk te doen buiten hun weekpakket.
In de klas is tijd genoeg om het hele pakket af te werken maar als er andere activiteiten gekozen worden, moeten ze het werk soms thuis afwerken. Dit is een vrije keuze.

5. Wat is dat weekpakket?
Op woensdagmorgen wordt het werkschema voor een week opgemaakt. De kinderen maken hun rooster op in samenspraak met mij. Daar vind je de te maken taken op aangeduid. Het is de bedoeling dat ze het weekpakket helemaal af hebben en laten nakijken hebben tegen de dinsdag de week nadien.

6. Wat als ze het pakket niet afgewerkt hebben?
Dan gaan we eerst na hoe dit komt (foute planning, werkhouding, ziekte, te veel opdrachten …) Meestal moeten de taken dan op de woensdagnamiddag afgewerkt worden. Het komt er dus op neer om goed door te werken in de klas en vooral goed te plannen.

7. Hebben de kinderen huiswerk?
De kinderen mogen thuis werken aan hun weekpakket. Huiswerk hebben ze als ze te weinig gewerkt hebben in de klas. Iedere dag moet de opdracht van wiskunde af zijn. Dit omdat wiskunde voor vele kinderen een sisyfusarbeid is en ze dit nogal gauw durven voor zich uitschuiven.

8. Moeten ze soms studeren?
Elke week op dinsdag is er een overhoring van Frans. Daar worden de woordjes van de les opgevraagd. Ik dicteer de vertaling en de kinderen moeten ze in correct Frans kunnen opschrijven. Alle Franse lessen staan op You Tube, zo wordt lezen en instuderen makkelijk! Tik in: Wims Tube. Elke week op vrijdag is er een dictee met woorden uit de Nederlandse woordenlijst. Die kunnen ze in klas instuderen maar best is om dit thuis nog eens te overhoren en eventueel verder in te studeren.

9. Wat is BLOG?
De kinderen moeten elke maand een tekst schrijven die gepubliceerd wordt op onze klassenblog (http://wimsklas.blogspot.be/) . Ze mogen uiteraard meer schrijven als ze dit graag doen! De blogs kunnen ze doorsturen naar mijn mailadres (wim@copman.be) of via onze ‘Office 365’ (wim.copman@brugge-noord.be).

10. Hoe houden we overzicht als ouder op het schoolwerk?
In de planner van de kinderen vind je het weekpakket, de punten van de testen en de berichten. Kijk en onderteken dit elke week minstens 1 keer, liefst op dinsdagavond.

11. Leren alle kinderen een instrument spelen?
We beginnen elke morgen met een muziekmoment waar de ukelele ingeoefend wordt a.d.h.v. een lied. De kinderen die zich verder willen verdiepen kunnen over de middag gratis gitaarles volgen.
Als ze in om het even welk instrument al een beetje niveau hebben (ook zang!) kunnen ze op vrijdag over de middag samenspel volgen in de schoolband. In het begin van het schooljaar zijn er audities voor de schoolband.

12. En wat als ze graag lezen?
We hebben een klasbibliotheek met aangepaste boeken. De jongere kinderen vinden hele leuke, spannende boeken op hun niveau. Maar ook de aankomende tieners zullen hun gading vinden in de vele tienerboeken. Ik help hen graag bij het kiezen.

13. Wat na het 6de leerjaar in De Bijenkorf?
Vanaf november zit ik meermaals samen met het zorgteam, collega’s en de CLB-medewerkers. De kinderen gaan verschillende CLB-sessies doorlopen. U wordt ook uitgenodigd op meerdere CLB-infomomenten. We laten u niet aan uw lot over maar staan u bij waar we kunnen met advies, informatie en mee-zorgen.

14. Mee-leven met de klas?
We hebben een facebookaccount voor de kinderen uit “de klas van Wim”. Daar zullen naast foto’s van activiteiten ook berichtjes verschijnen. Het is geen openbare pagina! N.a.v. ons klasproject ‘Sociale media: gevaren, valkuilen en onze rechten en plichten’ hebben we een internetcode opgesteld. Daaronder viel ook het facebookaccount van onze klas. De zesdelingen stelden een lijst op vanuit hun privacy-bezorgdheden wie ‘facebookvriend’ mag worden. Jongeren vanaf 12 jaar moeten immers hun toestemming geven aan derden voor er iets van hen op social media gepost mag worden. Daarom stelden ze deze lijst op met wie ze willen ’frienden’.
1. Leerlingen uit klas 5&6, hun ouders en familieleden
2. Oud-leerlingen uit Klas Wim
3. Personeelsleden/leerkrachten uit De Bijenkorf en hun familieleden
4. Musicalmedewerkers & Uppies (UWP).
Dus neem het niet persoonlijk als u niet toegelaten wordt op onze klasfacebook of indien u werd ‘unfriend’, we volgen gewoon de klascode. Accounts zonder profielfoto worden ook geweigerd/unfriend. 

https://www.facebook.com/klas.wim

16. Klaswebsite
Met alle nuttige links naar mail, blog, Facebook, ondersteunende sites voor het weekpakket, projectwerk, filmpjes met de Franse teksten …
http://www.klaswim.be